Menu
zavřít
  • Domů
  • Jsme součástí projektů Evropské unie

Jsme součástí projektů Evropské unie

 

Podnikové vzdělávání JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST PLUS

Doba trvání: březen 2024 až únor 2026

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0003334

Stručný popis:

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která naplní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

 


Instalace fotovoltaických systémů společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

Předmětem projektu je instalace fotovoltaických systémů s akumulací pro vlastní spotřebu na střechu objektu SO 01 – Skladovací hala. Vyrobená energie je dodávána do hlavního výrobně administrativního a skladovacího objektu v areálu příjemce dotace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Energetické úspory společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

Projekt je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření spočívajících v zateplení střechy výrobně administrativního objektu, úpravě centrálního odsávání strojů, výměně výrobních technologií a instalaci fotovoltaických systémů s akumulací pro vlastní spotřebu, směřujících ke zefektivnění provozu hlavního výrobně administrativního a skladovacího objektu v areálu příjemce dotace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše firma je součástí projektů „Podpora marketingových aktiv společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“ a „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

 


Projekt „Podpora marketingových aktiv společnosti 
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projekt je zaměřený na účast na specializovaných veletrzích nábytku v Německu a na Slovensku. Cílem projektu je podpora prezentace výrobků společnosti, udržení a vylepšení současných tržních pozic na Slovensku a vstup na nový trh – Německo. Realizace projektu připraví podmínky pro vstup i na další evropské trhy. Výsledky projektu spočívají především ve zvýšení celkových tržeb z exportu, vytvoření nových pracovních míst, zvýšení celkového obratu, navázání nových odběratelských vztahů aj.

 
 
 
 
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing.

 

Projekt „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projekt je zaměřen na rozšíření výzkumně inovační kapacity a vytvoření nového Oddělení vývoje a inovací, jehož kapacita bude v rámci projektu využita na vývoj nové ložnice z dřeviny zirbe určené primárně pro německý trh. Rozšířená vývojová a inovační kapacita žadatele bude zaměřena na vývoj nových produktů vyznačujících se inovativní samosvornou konstrukcí a novými designovými tvary s cílem naplnit stanovenou produktovou a marketingovou strategii žadatele ve střednědobém horizontu.

Účelem projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“, reg. číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010023, bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj zaměřující se na vývoj nových produktů vyznačujících se inovativní samosvornou konstrukcí a novými designovými tvary.
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely výzkumu a vývoje:
CNC obráběcí centrum Homag Venture BMG311

  • ověření technické a technologické proveditelnosti vyvíjených produktů
  • výroba prototypů
  • řezání, frézování, vrtání, tvarové obrábění pod určitým samosvorným úhlem umožňujícím produkty konstruovat bez jakýchkoliv kovových spojů

Výpočetní technika (PC včetně příslušenství, laserová tiskárna)

  • technický návrh, vizualizace vyvíjených produktů
  • tisk technické dokumentace a vizualizace vyvíjených produktů

Softwarové vybavení (CAD SW SolidWorks, SWOOD Design SolidWorks nástavba pro nábytkáře, SWOOD CAM SolidWorks a Postprocesor pro SWOOD)

  • technický návrh, vizualizace vyvíjených produktů

Bližší informace:

Daniel Jelínek

vedoucí vývojového oddělení

Projekt „Posílení autonomní výroby ve společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projektem budou pořízeny nové stroje, technologická zařízení a vybavení a propojení pořizovaných a stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.