• domov
  • Ponuka výskumno-inovačné kapacity

Ponuka výskumno-inovačné kapacity

 

Ponuka výskumno-inovačné kapacity pre externé subjekty

Ponúkame spoluprácu v oblasti vývoja nábytku, kde jednotlivé časti nábytku sú spojené bez použitia kovania samosvornou konštrukcií či skosenými tvarmi. Aktívna činnosť výskumno inovačné kapacity chápeme ako vyššiu úroveň v poskytovaní rozšírenej ponuky našich odborných služieb.

Zoznam majetku nadobudnutého v rámci projektu Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, program Potenciál - Výzva III, projekt "Rozšírenie vývojové a inovačné kapacity spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro", reg. Číslo projektu CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_092 / 0010023:

  • CNC obrábacie centrum Homag Venture BMG311
  • Výpočtová technika (PC vrátane príslušenstva, laserová tlačiareň)
  • Softvérové vybavenie (CAD SW SolidWorks, SWOOD Design SolidWorks nadstavba pre nábytkárov, SWOOD CAM SolidWorks a postprocesorov pre SWOOD)

Služby, ktoré možno na zariadení vykonať pre iné subjekty za trhových podmienok:

 

 

CNC obrábacie centrum Homag Venture BMG311

  • overenie technickej a technologickej realizovateľnosti vyvíjaných produktov
  • výroba prototypov
  • rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvarové obrábanie pod určitým samosvorným uhlom umožňujúcim produkty konštruovať bez akýchkoľvek kovových spojov

 

Výpočtová technika

  • technický návrh, vizualizácia vyvíjaných produktov
  • tlač technickej dokumentácie a vizualizácie vyvíjaných produktov

softvérové vybavenie

  • technický návrh, vizualizácia vyvíjaných produktov

 

 

Kontaktná osoba vývojového oddelenia:

Daniel Jelínek, vedúci vývojového oddelenia
Tel .: +420 571 759 810
e-mail: jelinekd@jelinek.eu