Menu
zavrieť
  • Domov
  • Elektronický formulár na ohlásenie incidentu podľa zákona na ochranu oznamovateľov.
Whistleblowing

Elektronický formulár na ohlásenie incidentu
podľa zákona na ochranu oznamovateľov.

„Spoločnosť JELÍNEK – výroba nábytku sro vylučuje v súlade s § 9 ods. 2. písm. a) Zákona o ochrane oznamovateľov prijímanie oznámení od osôb, ktoré pre ňu nevykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť podľa § 2 ods. 3 písm. a), b), h) alebo i) Zákona o ochrane oznamovateľov (tzn. závislú prácu vykonávanú v základnom pracovnoprávnom vzťahu, službu, dobrovoľnícku činnosť, odbornú prax, stáž).“

JELÍNEK - výroba nábytku sro, Masarykova 672/35, Valašské Meziříčí, 757 01

www: https://pvu.e-forms.cz/qhlas/qhlas-jelinek-vyrobanabytku


Založenie nového incidentu

Máte pocit, že ste na pracovisku diskriminovaní, obťažovaní, ste obeťou šikanovania alebo svedkom korupcie?
Ohláste to!
Prostredníctvom online formulára qHlas môžete ohlásiť incident ľahko a rýchlo.

Odoslaním formulára si je oznamovateľ vedomý, že urobil vedome pravdivé oznámenie.