Menu
zavrieť
Vznik kolekcií

Nábytok s príbehom

Náš nábytok nevzniká náhodou, jedná sa o súhrn funkčnosti a dizajnu.

Od nápadu k produktu
Všetko má svoj dôvod

Naša kolekcia
nevznikajú náhodou

Návrh kolekcie prechádza procesom, ktorý v sebe skrýva nielen funkčné podstatu výrobku, ale aj dokonale zladené krivky. Každá je ako obrys tváre. Ich súhra prináša výraz. Nechceli sme vytvoriť len ďalší nábytok do spálne, ale jedinečné miesto, ktoré budete prežívať každý deň, každú noc.

Hľadanie výrazov

Skicovanie je hľadanie výrazu, podstaty produktu. Návrh kolekcie prechádza mnohými zmenami, než dôjde k finálnemu rozhodnutiu, ako bude vyzerať.

Skicovanie myšlienok

Zo spleti kriviek, tvarov a objemov vzniká mnoho variantov. Je to proces, kde proporcie vytvára dojem, kde jednoduchosť umocňuje detail, kde každý ťah posúva myšlienku novým smerom.

Prepojenie kolekcia

Spálňa nie je len samotná posteľ, ale aj ďalšie prvky, ktoré musia fungovať ako celok. Okrem postele je potreba navrhnúť tiež jednotlivé doplnky.

Zhmotnenie myšlienky

Zmenšený model

Model pomáha hlbšie rozvíjať celkové vyjadrenie konceptu. Už v raných fázach vývoja umožňuje predísť zásadným konštrukčným alebo proporčným chybám. Je to tá časť vývoja, ktorá prepája digitálne navrhovanie a skutočný priestor.

Prepojenie kresebných skíc s priestorovým modelom vytvára ideálne podmienky na overenie základných tvorivých myšlienok tak, aby sa dali následne rozvíjať v 3D aplikácii až k finálnemu produktu.

Počítačové spracovanie

Virtuálne
3D prototyp

Jedným z komunikačných nástrojov medzi autorom a konštruktérom je 3D aplikácia. Tá umožňuje dizajnérovi odovzdať jeho návrhy do výroby v takej kvalite, že je konštruktér schopný následne spracovať dáta na výrobu v takmer nezmenenej podobe.

Zmysel pre detail

Ručné práce a moderné technológie

Naše výrobky sú výsledkom spolupráce produktového dizajnéra s odbornými technológmi. Výroba je kombináciou moderných CNC obrábacích centier a ručných úkonov. Každý kus starostlivo prechádza ľudskými rukami, nielen pri výbere materiálu, ale aj pri dokončovaní. Ruky odhalia aj tie najmenšie nedostatky pri brúsení. Konečná povrchová úprava je vykonávaná ručným nanášaním prírodných olejov.