Menu
schließen
Erstellung von Sammlungen

Möbel mit Geschichte

Unsere Möbel entstehen nicht zufällig, sondern sind eine Summe aus Funktionalität und Design.

Von der Idee zum Produkt
Alles hat seinen Grund

Unsere Sammlung
sie passieren nicht zufällig

Das Design der Kollektion durchläuft einen Prozess, der nicht nur die funktionale Essenz des Produkts verbirgt, sondern auch perfekt aufeinander abgestimmte Rundungen. Jeder ist wie der Umriss eines Gesichts. Ihr Zusammenspiel bringt Ausdruck. Wir wollten nicht nur ein weiteres Schlafzimmermöbel schaffen, sondern einen einzigartigen Ort, den Sie jeden Tag und jede Nacht erleben werden.

Suchbegriffe

Skizzieren ist eine Suche nach Ausdruck, der Essenz eines Produkts. Das Design der Kollektion durchläuft viele Änderungen, bevor eine endgültige Entscheidung darüber getroffen wird, wie sie aussehen wird.

Ideen skizzieren

Aus dem Wirrwarr von Rundungen, Formen und Volumen entstehen viele Varianten. Es ist ein Prozess, bei dem Proportionen einen Eindruck erzeugen, bei dem Einfachheit Details verstärkt, bei dem jeder Strich eine Idee in eine neue Richtung bewegt.

Verlinkung der Sammlung

Das Schlafzimmer ist nicht nur das Bett selbst, sondern auch andere Elemente, die als Ganzes funktionieren müssen. Neben dem Bett müssen auch individuelle Accessoires gestaltet werden.

Zhmotnění myšlenky

Zmenšený model

Model pomáhá hlouběji rozvíjet celkové vyjádření konceptu. Již v raných fázích vývoje umožňuje předejít zásadním konstrukčním nebo proporčním chybám. Je to ta část vývoje, která propojuje digitální navrhování a skutečný prostor.

Propojení kresebných skic s prostorovým modelem vytváří ideální podmínky pro ověření základních tvůrčích myšlenek tak, aby se daly následně rozvíjet ve 3D aplikaci až k finálnímu produktu.

Počítačové zpracování

Virtuální
3D prototyp

Jedním z komunikačních nástrojů mezi autorem a konstruktérem je 3D aplikace. Ta umožňuje designérovi předat jeho návrhy do výroby v takové kvalitě, že je konstruktér schopen následně zpracovat data pro výrobu v téměř nezměněné podobě.

Smysl pro detail

Ruční práce a moderní technologie

Naše výrobky jsou výsledkem spolupráce produktového designéra s odbornými technology. Výroba je kombinací moderních CNC obráběcích center a ručních úkonů. Každý kus pečlivě prochází lidskýma rukama, nejen při výběru materiálu, ale i při dokončování. Ruce odhalí i ty nejmenší nedostatky při broušení. Konečná povrchová úprava je prováděna ručním nanášením přírodních olejů.