JELÍNEKJsme součástí projektů Evropské unie

Jsme součástí projektů Evropské unie

Naše firma je součástí projektů „Podpora marketingových aktiv společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“ a „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projekt „Podpora marketingových aktiv společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projekt je zaměřený na účast na specializovaných veletrzích nábytku v Německu a na Slovensku. Cílem projektu je podpora prezentace výrobků společnosti, udržení a vylepšení současných tržních pozic na Slovensku a vstup na nový trh – Německo. Realizace projektu připraví podmínky pro vstup i na další evropské trhy. Výsledky projektu spočívají především ve zvýšení celkových tržeb z exportu, vytvoření nových pracovních míst, zvýšení celkového obratu, navázání nových odběratelských vztahů aj.
 
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing.

Projekt „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projekt je zaměřen na rozšíření výzkumně inovační kapacity a vytvoření nového Oddělení vývoje a inovací, jehož kapacita bude v rámci projektu využita na vývoj nové ložnice z dřeviny zirbe určené primárně pro německý trh. Rozšířená vývojová a inovační kapacita žadatele bude zaměřena na vývoj nových produktů vyznačujících se inovativní samosvornou konstrukcí a novými designovými tvary s cílem naplnit stanovenou produktovou a marketingovou strategii žadatele ve střednědobém horizontu.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Potenciál.

Projekt „Posílení autonomní výroby ve společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.“

Projektem budou pořízeny nové stroje, technologická zařízení a vybavení a propojení pořizovaných a stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.